بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آداب عروسی بوشهری ها

مراسم ازدواج در بوشهر

مراسم ازدواج در بوشهر

استان بوشهر, بندر بوشهر

دختر که عروس بوشهری ها می شود پس از برگزاری عقد ، باید تا مدتی از چشم داماد پنهان شود و پس از چند بار که داماد به هوای دیدار او به خانه اش سر زد ، خودش را نشان دهد . دختر پیش از مراسم عروسی ، تن پوش هایی از جنس ابریشم و […]