بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آداب رسوم مردم کرمان

آیین شب شیشه نوزاد درکرمان

آیین شب شیشه نوزاد درکرمان

استان کرمان, کرمان

هر گاه خداوند به خانواده‌ای فرزندی عطا می‌فرمود در شب شیشه نوزاد در گذشته درکرمان مراسمی باعنوان شب شیشه برپا می‌شد تا نوزاد از خطر و آسیب موجود خیالی و افسانه‌ای به نام شیشه درامان باشد و برای این کار در ابتدای شب تکه‌ای نان را به روغن آغشته می‌کردند و به همراه شیشه‌ای آب […]