رزرو هتل ایران بوم گردی

آداب خواستگاری

آداب خواستگاری در زمان قاجار

آداب خواستگاری در زمان قاجار

آداب خواستگاری در زمان قاجار بسیار جالب است ، صد سال پیش هر مادری که قصد داشت پسرش را داماد کند و برایش زن بگیرد، بدون خبر دادن ، به خانه ی کسانی می رفتند که دختر داشتند و خانواده های دختردار که هر لحظه احتمال خواستگار اومدن به خانه خود را می دادند، همیشه یک اتاق را منظم و آماده می کردند تا وقتی مهمان و خواستگار ناخوانده سررسید، بتوانند به درستی پذیرایی کنند. قدیم ترها بیشتر روز چهارش...

آداب خواستگاری و بله بران سنتی

آداب خواستگاری و بله بران سنتی

مراسم خواستگاری معمولا بدین تربیب بود که مادر داماد به چند تن از زنانی که کارشان پیدا کردن دختر بود ، می سپرد که اگر دختری را با شرایط مورد نظر وی در نظر دارند به او معرفی کنند و یا درصدد پیدا کردن چنین دختری باشند . پس از مدتی ، یکی از زنان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین