بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آداب جهازبران

جهاز بران

جهاز بران

چند روز قبل از عروسی و گاهی روز قبل از آن مراسم جهاز بران انجام می شد . برای جهاز بران چند طبق کش به هم راه چند قاطر اجیر می شدند تا جهیزیه ی عروس را به خانه ی داماد حمل می کنند . علاوه بر طبق کش ها ، عدی ای نقاره زن […]