رزرو هتل ایران بوم گردی

آداب از عزا در آوردن

از عزا درآوردن (سیاه برداران )

از عزا درآوردن (سیاه برداران )

صاحبان عزا و خویشاوندان نزدیک آنان تا چندی عزادار می مانند به این صورت که لباس سیاه می پوشند و در مجالس شادی شرکت نمی کنند ، مردان موی سرو صورتشان را نمی تراشند و زنان خود را نمی آرایند مردان موی سرو صورتشان را نمی تراشند و زنان خود را نمی آرایند. اغلب مواقع […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین