بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آخرین چهارشنبه

‘چَرشنبه بایرامی’ نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان

‘چَرشنبه بایرامی’ نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان

ارومیه- ایرنا- 'چَرشَنبه بایرامی یا آخیر چَرشنبه' سنت دیرینه مردم آذربایجان برای شادی و روشنایی در آخرین چهارشنبه سال است؛ روزی که آذر مردمان پاک و صمیمی این مرز و بوم برای از بین بردن پلیدی ها و دشمنی ها برافروخته می شود. به گزارش ایرنا، بعد از ظهر روز سه شنبه آخر سال و به عبارتی شب چهارشنبه در مقابل خانه ها تلی از هیزم خودنمایی می کند...