بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آخرهفته

ساماندهی «نوروزی» تعطیلات

ساماندهی «نوروزی» تعطیلات

می‌برند. همین موضوع باعث تجمع سفرها در ایام نوروز شده است و مقاصد سنتی و مهم سفر، به ناگهان و طی 15-13 روز با هجوم سیل عظیمی از مردم مواجه می‌شوند؛ امری که بسیاری راه‌حل آن را دوروزه کردن تعطیلات آخرهفته می‌دانند.براساس آمارهای موجود، تعداد سفرهای نوروزی داخلی سال به سال افزایش می‌یابد و این افزایش البته به باور معاون گردشگری کشور صرفا به رونق منجر نمی‌شود. ...

تمرکز طرح ساماندهی تعطیلات بر تعطیلات دوروزه

تمرکز طرح ساماندهی تعطیلات بر تعطیلات دوروزه

معاون گردشگری کشور از بررسی طرح ساماندهی تعطیلات در شورای اجتماعی دولت خبر داد و گفت: «این طرح هم متوجه تعطیلات آخرهفته است، هم تعطیلات زمستانی و هم کم کردن از تعطیلات نوروز.» مرتضی رحمانی‌موحد با اعلام اینکه این طرح روی تعطیلات دوروزه آخرهفته تمرکز دارد به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: «در همین حال، عاملی به نام آلودگی هوا وجود دارد که در ماه‌های دی و بهمن بیش از...