رزرو هتل ایران بوم گردی

آجر

خشت

خشت

ü خشت ها را روی واگنها قرا داده، ودرون تونلی مخصوص هدایت نموده واز ابتدا تا انتهای تونل بتدریج شدت گرما بیشتر میشود.در این روش خشتها یک روزه خشک میشوند. آجـر گلی که در خشت زدن برای تهیه آجراستفاده میشود شکل خمیری دارد وباید 15تا20درصدماسه داشته باشد. چنانچه مقدار ماسه آن کمترباشد،آجرموقع خشک شدن ترک میخورد و موقع پختن تغییر شکل زیادی می دهد واگر مقدار ماسه آن...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین