بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آجر پزی

خشت

خشت

خشت، خاک نمناک ویا گلی است که به آن شکل داده باشند. خشت نحوه ساخت خشت: خشت، خاک نمناک ویا گلی است که به آن شکل داده باشند.گل مصرفی مخلوط همگن و ورز دیده خاک وآب می باشد.گل مصرفی برای ساخت خشت باید ۱۵تا۲۰ درصد ماسه داشته باشدچنانچه کمتر از این مقدار باشد خشت ترک […]