بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آثار گذشتگان

برگزاری مسابقات قرآنی در شیراز، نقش مؤثری در گردشگری مذهبی دارد

برگزاری مسابقات قرآنی در شیراز، نقش مؤثری در گردشگری مذهبی دارد

وظیفه دارند در راه اعتلای ارزش های والای قرآنی گام بردارند . وی ادامه داد : قرآن کریم در آیات متعددی انسان ها را به سیر و سفر و گردش در زمین و عبرت آموزی از قصص تاریخی و آثار گذشتگان سفارش می نماید و این امر نشان گر نقش مؤثر و ارزنده قرآن کریم در تمام موضوعات از جمله اهمیت به مباحث گردشگری و آثار گذشتگان می باشد...