بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آثار طبیعی

کاهش چشمگیر سطح جنگل‌ها در ۵ دهه گذشته یک تراژدی وحشتناک است

کاهش چشمگیر سطح جنگل‌ها در ۵ دهه گذشته یک تراژدی وحشتناک است

جنگل‌های دوران سوم زمین شناسی خواند که در اروپا فسیل آن باقیمانده است. تابش همچنین خواستار آن شد تا حداقل به میزان توجهی که به میراث فرهنگی کشور نظیر تخت جمشید و میدان امام اصفهان می‌شود، این آثار طبیعی بی نظیر مورد حفاظت و صیانت قرار گیرند. نماینده مردم اردکان در مجلس همچنین خواستار ابطال مصوبه‌ای از دولت سابق شد که در صورت عدم...