رزرو هتل ایران بوم گردی

آثار صنایع دستی

ارائه توانمندیهای صنایع دستی تهران در سازمان توسعه تجارت ایران

ارائه توانمندیهای صنایع دستی تهران در سازمان توسعه تجارت ایران

به منظور توسعه روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران به کشور آمدند که در نشست مذکور نتایج خوبی در عرصه محصولات صنایع دستی به کشورهای هدف به دست آمد. وی افزود: در همین راستا نمایشگاهی نیز از آثار صنایع دستی استان تهران با هدف ارایه توانمندیها و پتانسیل برخی از محصولات صنایع دستی بر پا شد که موجب استقبال هیأتهای خارجی شد. وی تصریح...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین