رزرو هتل ایران بوم گردی

آثار خشکی

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

کرد: «برای ارائه اطلاعات در زمینه بیماری‌های ناشی از دریاچه ارومیه، از تجربیات سایر کشورها استفاده کرده و بر اساس مطالعات تطبیقی اطلاعاتی در این باره ارائه دادیم. بر اساس مطالعات کهورت 2000 نفر مورد آزمایش خون قرار می‌گیرند تا آثار خشکی دریاچه به لحاظ ژنتیکی بررسی شود.» تجریشی با اشاره به مطالعاتی که از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه و تبریز صورت می‌گیرد، اضافه کرد: «این...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین