رزرو هتل ایران بوم گردی

آثار تاریخی کاشمر

خرابه های ارگ قدیم

خرابه های ارگ قدیم

استان خراسان رضوی, کاشمر

در قرون و سده های پیش، ترشیز به شکل قلعه ای مستحکم با حصار و بارویی نفوذ ناپذیر، ساکنان خود را از گزند یاغیان و مهاجمان مصون می داشت. اگرچه امروزه از آن دژ و ارگ حصین اثر برجای نمانده است اما خرابه های برجای مانده یادآور عظمت این شهر در دوره قاجار است. این […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین