رزرو هتل ایران بوم گردی

آثار تاریخی و باستانی

سلطانی فر: سونامی گردشگری در ایران در حال وقوع است

سلطانی فر: سونامی گردشگری در ایران در حال وقوع است

تخفیف های ویژه برای ترغیب مردم به سفر در تمام طول سال از جمله برنامه هایی است که برای رونق گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است. سلطانی فر در ادامه به موضوع حمایت و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی اشاره کرد و افزود: اعمال برخی سیاست ها چیزی جز نابودی آثار و اماکن تاریخی به دنبال ندارد، آنچه مسلم است نگهداری از آثار تاریخی نفیس...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین