بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آثار تاریخی سرخه

مسجد جامع و چهلستون

مسجد جامع و چهلستون

استان سمنان, سرخه

تاریخ ساخت اولیه این بنا به قرن اول هجری نسبت داده می شود. این مسجد از دو شبستان مجزا مجاور هم یکی در جنوب و دیگری در شمال آن تشکیل شده است. شبستان جنوبی که مستطیل شکل می باشد و محراب آن منتهی الیه سمت جنوب غربی بنا قرار دارد. در شمال این شبستان راهرویی […]