رزرو هتل ایران بوم گردی

آثار بدل

هدفمندی یارانه‌ها بلای جان صنایع‌دستی شد

هدفمندی یارانه‌ها بلای جان صنایع‌دستی شد

این است که این زیبایی‌شناسی از یاد رفته را به جامعه‌ بازگردانیم. در این صورت مردم می توانند کار اصیل و غیر اصیل یا یک کار ماشینی را از غیر ماشینی تشخیص دهند. او همچنین به جایگزینی آثار بدل و چینی به جای صنایع‌دستی تولید داخل ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «مهمترین اقدام برای جلوگیری از این کار، فرهنگ‌سازی است. یک تاجر یا فروشنده‌ باید توجه داشته...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین