رزرو هتل ایران بوم گردی

آثار باستانی در منطقه بازار

عمارت سلطان بیگم تهران

عمارت سلطان بیگم تهران

استان تهران, تهران

بنای عمارت «سلطان بیگم» که در حال حاضر “خانه موزه بازار” نامیده می شود،متعلق به اواخر دوره قاجار باشد و در سال ۱۳۱۲ خورشیدی توسط خانم سلطان بیگم شجاعی به فرزندشان تقی شجاعی واگذار شده است که ایشان هم بعدا در سال ۱۳۲۶ آن را به آقای نیر نما فروخته اند.براین اساس خانواده “نیرنما” تغییراتی […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین