رزرو هتل ایران بوم گردی

آثارتاریخی

ساماندهی بورس اموال تاریخی در کشور

ساماندهی بورس اموال تاریخی در کشور

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۶/۱۹ – معــاون بــرنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار نقش جامعــه مدنی در مقابله با قاچــاق اموال فرهنگی از ساماندهی بورس اموال تاریخی در کشور خبر داد و گفت: باید راهی ایجاد شود که آثار تاریخی از پستوها بیرون بیاید و فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان محدود شود. […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین