بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آتشکده گره

آتشکده گره

آتشکده گره

استان فارس, کازرون

در کنار آبی رودخانه و بر بلندای تپه‌ای در نزدیکی روستای بالاده در شهرستان کازرون، آتشکده‌ای به نام آتشکده‌ی جره، هنوز هم سرپاست. بی‌گمان نمی‌توان از کنار برخی‌چیزها، ساده، گذشت، یکی از آنها، بناهایی تاریخی همچون آتشکده‌ی جره، است که به گواهی تاریخ، پیرامون آن، شهری بوده‌است، اما دیگر از آن شهر خبری نیست اما […]