بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آتشکده ورهرام

آتشکده یزد

آتشکده یزد

استان یزد, یزد

است.ساختمان كنوني آتشکده یزد در آبان ماه 1313 خورشيدي با سرمايه‌ يک زرتشتي پارسي به نام «همابائي» بر قطعه زميني كه از سوي چندتن از زرتشتيان ايران ازجمله برادران امانت به نامگاه پدرشان اردشيرمهربان رستم امانت وقف شد، ساخته شد.نقشه‌ آتشکده ورهرام یزد ازسوي مهندسان پارسي كشيده شد و شادروان «ارباب جمشيد امانت» سرپرستي و نظارت ساخت اين بنا را بر دوش داشت. ساختمان اصلي آتشكده بر بلنداي نزديك به...