رزرو هتل ایران بوم گردی

آتشکده مانداگارنا مرند

آتشکده مانداگارنا

آتشکده مانداگارنا

استان آذربایجان شرقی, مرند

منطقۀ مرندباستانی حداقل دارای چهار واحد آتشکدۀ بزرگ بوده است بنام های آتشکده مانداگارنا در شمال شهر مرند و آتشکده ی گرگر (در وسط شهر گرگر) وآتشکده ی مزگید (تپه گوگرد) در ۴۴ کیلومتری مرند در نزدیکی جادۀ گلین قیه و آتشکده ی مرکید واقع در شمال روستای دیزج حسین بیک و شرق مرکید . […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین