جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آتشکده آذربرزین مهر

چهارطاقی ریوند ( آتشکده آذربرزین مهر )

چهارطاقی ریوند ( آتشکده آذربرزین مهر )

استان خراسان رضوی, سبزوار

چهارطاقی ریوند ( آتشکده آذربرزین مهر ) در میان ارتفاعات شمالی روستای ریوند واقع در 30 کیلومتری شمال سبزوارواقع شده است . این بنا بر جای مانده از یک مجموعه معماری متعلق به دوره ساسانی قرار دارد. براساس شواهد معماری و کاوش های باستان شناسی این بنا آتشکده ای از دوره ساسانیان است . این پدیده معماری مشتمل بر یک چهارطاقی بوده که ورودی آن از جبهه شرقی ایجاد شده...