رزرو هتل تفریحات کیش

آب و هوای مقصد

لباس و پوشش در سفر

لباس و پوشش در سفر

که همانطور که میدانید، سفر ممکن همراه با خطراتی نیز باشد و به همین علت بهتر است از انتخاب وسایل جانبی گران قیمت خود مثل ساعت، گردنبند و عینک گران قیمت خودداری کنید. چک کردن آب و هوای مقصد   چک کردن آب‌وهوای مقصد برای انتخاب لباس سفر اهمیت زیادی دارد. لباس‌هایی که در یک سفر پاییزی همراه می‌برید با لباس‌های...