رزرو هتل تفریحات کیش

آب و هوای لاهیجان

شهر لاهیجان

شهر لاهیجان

استان گیلان, لاهیجان

معنی ابریشم است و یج و ج پسوند نسبت است مانند یوشی و یوشیج یا لار و لاریج. در نتیجه لاهیج به معنی ابریشمی است و ان پسوند مکان. در نتیجه لاهیجان به معنی مکان ابریشمی است. آب و هوای شهر لاهیجان آب و هوای لاهیجان از نوع معتدل خزری است. رطوبت نسبی ۷۶ تا ۷۹ درصد بوده و گاهی به صد درصد می‌رسد. بهار:...