رزرو هتل تفریحات کیش

آب و هوای قم

چگونه قم سبز به قم خشک مبدل شد ؟

چگونه قم سبز به قم خشک مبدل شد ؟

آب و هوای قم بکارند و از اینها مراقبت کنند. گرم تر شدن هوای قم گل سرخ با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که قم با آن مواجه هست گرم تر شدن هوای قم نسبت به ۴۰ سال پیش است گفت: ما در زیرزمین و با یک پنکه زندگی می‌کردیم در حال حاضر در قم چنین چیزی می‌توان یافت؟ یکی از اشکالات دیگر مدیریت شهری این است که اجازه ساخت زیر زمین نمی‌دهد و پیلوت و چند طبقه روی پیلوت می‌سازند در حالی که زیرزمین می‌توا...