رزرو هتل تفریحات کیش

آب های خیلی گرم

چشمه های معدنی آبگرم

چشمه های معدنی آبگرم

آب های خیلی گرم ( بالاتر از 45 درجه ی سانتیگراد ) -آب های گرم ( 35 تا 45 درجه سانتیگراد ) - آب های نیمه گرم (28 الی 35 درجه سانتیگراد ) - آب های معتدل ( 23 الی 28 درجه ی سانتیگراد ) - آب های سرد ( زیر 23درجه سانتیگراد )...