رزرو هتل تفریحات کیش

آب مقدس

آب مقدس و حوض ماهی ها؛ آیینی باستانی در شیراز

آب مقدس و حوض ماهی ها؛ آیینی باستانی در شیراز

استان فارس, شیراز

، می پختند و از بامداد تا شب شادی می کردند و بر این باور بودند که یک ماهی قرمز که یک حلقه طلایی در بینی دارد ، در آب بالا می پرد و می رود . ماهی های این آب مقدس است و هیچ کس حق صید آنها را ندارد . امروزه هنوز مردم کوی سعدی بر این باورند و در حوض ماهی سکه می اندازند تا آرزوهایشان برآورده...