رزرو هتل تفریحات کیش

آب تنی کردن

آب بازی در تابستان

آب بازی در تابستان

تابستان در راه است و هوا از اوایل اردیبهشت رو به گرمی می رود . یاد آن خانه هایی که در میانش حوض داشت بخیر ، آن موقع ها خانه ها بزرگ بود و حیاطدار در گرمای تابستان آب تنی کردن بچه ها و شور و نشاطی که داشتند شگفت انگیز بود اما با رشد جمعیت و خانه های آپارتمانی بدون حیاط بچه های این دوره زمونه از این نعمت...