رزرو هتل تفریحات کیش

آب بندان گیلده

تالاب آب بندان گیلده

تالاب آب بندان گیلده

استان گیلان, شفت

این تالاب در محدوده روستای گیلده پایین شفت قراردارد .فاصله آب بندان تا شهر رشت وفومن کمتر از 15 کیلومتر است .امکانات حفاظتی در محدوده آب بندان گیلده وجود ندارد .این آب بندان محلی برای ذخیره آب برای شالیزار های روستای گیلده پایین است .شالیزارها ، استخرهای پرورش ماهی وتعداد کمی خانه روستایی در حواشی تالاب قراردارد .آب بندان های موقتی که هر دو در مرداد ماه کاملاً خشک می...