رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبار ملاوردیخانی کجاست

آب انبار ملاوردیخانی قزوین

آب انبار ملاوردیخانی قزوین

استان قزوین, قزوین

در قسمت شمالی مسجد و مدرسه ملا وردیخان ، آبگیری است که به گواهی کتیبه نستعلیق ممتاز مرمرین آن در سال ۱۱۷۷ بنا شده و به سال ۱۲۵۱ مرمت گشته است . بانی اول و دوم آن مولا وردیخان نام داشته است . خان اول معاصر کریم خان زند و خان دوم نواده وی بوده […]