رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبار معیر الممالک

مسجد و مدرسه معیرالممالک تهران

مسجد و مدرسه معیرالممالک تهران

استان تهران, تهران

آب انبار معیر الممالک آب انبار معیرالممالک به علت عمق زیاد و بادگیرهای متعدد آب خنکی داشت‌. هنوز، در این کوچه حمامی به نام معیرالممالک باقی است‌. کوچه معیر محلی است که هنوز در آن خانه‌های قدیمی با درهای ورودی و کوبه‌های زنانه و مردانه و گل میخ‌ های زیبا وجود دارد که بیانگر هویت و تاریخ تهران است‌....