رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبار حوض نور یونسی

آب انبار حوض نور

آب انبار حوض نور

استان خراسان رضوی, یونسی

آب‌انبارها را معمولاً در مناطق گرم و خشک جهت ذخیره آب بنا می‌کردند. اینگونه بناها در محلی قرار می‌گرفتند که بتوان آب را به طرف آنها هدایت و ذخیره نمود. سقف بنای آب‌انبار یونسی گنبدی و از آجر و ساروج است که ارتفاع آن از کف حوض ۸ متر است. می‌باشد. این آب‌انبار از بزرگترین […]