رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبار تاریخی پای برج

آب انبار پای برج سریزد

آب انبار پای برج سریزد

استان یزد, یزد

در سریزد هم مثل سایر مناطق استانِ یزد ، آب مصرفی جهت شرب و مصارف خانگی از آب انبارها تأمین می شده است . در روستای سریزد آب انبارهایی با فرمها و الگوهای متفاوت وجود دارد که برخی از آنها هنوز مورد استفاده قرار می گیرد . آب انبارِ پایِ برج به شیوه ای خاص […]