رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبار بازار

آب انبار بازار(میدان)

آب انبار بازار(میدان)

استان خراسان جنوبی, فردوس

آب انبار بازار مشهور می باشد.کاربرد این آب انبار نیز می تواند با توجه به موقعیت آن در راستای کاربری معبر جهت رفع نیاز بازاریان و زائران امامزاده باشد. بنای مزبور شامل یک سردر ورودی برای دسترسی به پاشیر و مخزن می باشد . مصالح بنا از آجر معمولی ، ملات آهک،ملات ساروج،ملات گچ،لاشه سنگ می باشد ودر قسمت هایی از آن بقایای دیوارهای مسکونی همجوار قدیمی مشاهده می شود. که در اکثر نقاط روی بدنه ه...