رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبارهای کیش

پایاب کیش

پایاب کیش

استان هرمزگان, کیش

پایاب کیش، دهلیز یا نقبی است که در سطح زمین در کنار دهانه چاه قنات حفر با شیب تند و با استفاده از تعدادی پله به سطح آب جاری قنات در زیرزمین می رسد. هر چه عمق چاه بیشتر باشد. این نقب طولانی تر و تعداد پله های آن زیادتر می شود. زاویه حفر دهلیز […]