رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبارهای خامنه

آب انبارهای خامنه

آب انبارهای خامنه

استان آذربایجان شرقی, خامنه

شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک بخش عمده ای از ایران، تاثیر ژرف و بنیادی در خلق پدیده های گوناگون معماری این سرزمین گذاشته است، به گونه ای که از دیرباز در بیشتر دشت های وسیع ایران برای دسترسی به آب، تلاش چشمگیری صورت گرفته و ایرانیان با بهره جستن از تمامی توانایی های خود، […]