رزرو هتل تفریحات کیش

آب انبارهای تهران

آب انبار سید اسماعیل تهران

آب انبار سید اسماعیل تهران

استان تهران, تهران

بنا در مجاورت امامزاده سید اسماعیل در محله چاله میدان واقع بوده است که به نام آب انبار چال میدان نیز معروف بوده است . مرحوم شهری اینچنین می نویسد : "آب انبار سید اسماعیل از بزرگترین آب انبارهای تهران بوده. این بنا که اکنون نیز برپا و به جز پاشیر و پله آن بقییه برقرار و در معرض تماشای عموم می باشد زیر بنایی معادل هزار...