رزرو هتل ایران بوم گردی

آبیاری غیرمجاز

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

مشهد ادامه می یابد در سالهای گذشته محل رهاسازی پساب آلوده و نخاله های ساختمانی بود و محصولات کشاورزی تولیدی در حریم این رود نیز با آب آلوده آبیاری می شد. رهاسازی غیرقانونی فاضلاب خام در کشف رود و آبیاری غیرمجاز زمینهای کشاورزی اطراف آن با فاضلاب تهدید بزرگی برای وضعیت بهداشت و سلامت زائران و مجاوران در مشهد بود. تاکنون در چهارچوب طرح احیا و آزادسازی...

جاباما