رزرو هتل ایران بوم گردی

آبگیری سد کوچری

تخریب سنگ‌نگاره‌های تاریخی با آبگیری سد “کوچری”

تخریب سنگ‌نگاره‌های تاریخی با آبگیری سد “کوچری”

آبگیری سد کوچری است که با این اتفاق به طور کامل نابود می‌شود. نویسنده کتاب «سنگ‌نگاره‌های گلپایگان، گذرگاه تاریخ» با اشاره به وجود دو هزار بوم سنگی حاوی سنگ‌نگاره و نقوش صخره‌ای در منطقه کوچری گلپایگان؛ ادامه می‌دهد: با بالا آمدن تراز آب تعدادی از آن‌ها تا امروز زیر آب رفته‌اند، که «صورت فلکی سرطان»، «نقش گاوآهن» و« نقش ارابه با چهار اسب» از مهمترین آن‌ها هستند. همچنین در منطقه...

جاباما