رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آبگرم نرمه سراب

آبگرم نرمه سراب
در جنوب شرقی شهر سراب و در نزدیک روستایی به نام نرمیق قرار دارد . مقداردبی این چشمه بیش از 5 لیتر ثانیه بوده و درجه حرارت آب آن بین ...