رزرو هتل ایران بوم گردی

آبگرم سمنان

“آبگرم” گنجینه‌ای مستور یا سرعینی مهجور؟

“آبگرم” گنجینه‌ای مستور یا سرعینی مهجور؟

برای اقتصاد منطقه داشته باشد. اقبال بالا و روزافزون به توریسم درمانی و .رشد صنعت گردشگری سلامت در دنیا، زمینه مساعدی برای بهره برداری از مواهب خداوندی استان سمنان در این بخش فراهم کرده است. چشمه آبگرم سمنان که در هر کدام از سه شهرستان مرکزی استان(سمنان، سرخه و مهدیشهر) به نام آبگرم آن شهرها نامیده می‌شود، ظرفیت بالقوه مشترکی است که می تواند آورده بسیاری...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین