رزرو هتل ایران بوم گردی

آبهای زیرزمینی

آلوده‌ترین مناطق خاکی ایران/اصفهان آلوده‌ترین منطقه

آلوده‌ترین مناطق خاکی ایران/اصفهان آلوده‌ترین منطقه

پس از سال 2000 این مبلغ به بیش از ۲.۸ درصد از تولید ‏ناخالص ملی افزایش یافته است. به استثنای هلند، هیچ کشور دیگری به این میزان روی مشکلات زیست محیطی ‏سرمایه‌گذاری نمی‌کند‎.‎ آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی در ایران قائدامینی گفت: براساس آمار، درصد کمی از فاضلاب‌های صنعتی و خانگی در کشور تصفیه ‌شده و بخش ‏عمده فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین