رزرو هتل ایران بوم گردی

آبشار ونوش

آبشار ونوش

آبشار ونوش

استان مازندران, نور

آبشار ونوش دارای ارتفاعی در حدود 40 متر و عمق حوضچه 4 متر و آبشار سوم 15 متر و عمق حوضچه 1 متر است. در صورتی که برای فرود های فنی به منطقه سفر میکنید رعایت نکات فنی همچون آشنایی با فنون شنا، چک کردن رول کوبها و طنابها و سایر موارد ایمنی ضروری است.   منبع : کویرها و بیابانهای ایران...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین