رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار سوته راش

آبشار سوتراش عباس آباد

آبشار سوتراش عباس آباد

استان مازندران, عباس آباد

آباد ادامه دهید. سپس با کمک مردم محلی یا تابلوهای راهنما به سمت روستای سی بن ( از روستاهای عباس آباد ) بروید. از اینجا باید از راهنمایان محلی کمک بگیرید؛ زیرا پیمایش جنگل کار خیلی آسانی نیست. البته صدای آبشار سوته راش خودش نیز راهنمای خوبی برای پیدا کردن مسیر است. بنابراین در این سفر حسابی از گوش‌ها و چشم‌هایتان استفاده کنید تا هم مسیر را پیدا کنید و...