رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار سرنکوه جیرفت

آبشار سرنکوه

آبشار سرنکوه

استان کرمان, جیرفت

آبشار سرنکوه جیرفت در استان کرمان واقع شده است. رشته کوههای جبالبارز این رشته کوهها در شمال و شمال شرقی از گردنه دهبکری در شمال شرقی سربیژن و شمال کوههای دلفارد شروع شده و به 280 کیلومتر تا مرز بلوچستان ادامه دارد . و علت نامگذاری آن بلندی ارتفاعات است که جبال به معنی کوه و بارز به معنای بلندی ( کوههای بلند ) می باشد .رشته کوه جبال بارز میزبان پدیده های زیبا و با عظمتی چون آبشارهاست. در50 ک...