رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار رودمیان خرو

آبشار رودمیان

آبشار رودمیان

استان خراسان رضوی, خرو

آبشار رودمیان دراستان خراسان رضوی واقع است. این آبشار در ۶ کیلومتری شمال شرقی شهرستان خرو در مسیر چشمه علی این منطقه و پس از آن واقع است. پایتخت آلوی ایران واژه ی خرو در برخی جای ها به معنی محل تقسیم مورد استفاده قرار میگرفته و شاید اتلاق کردن این نام برای این منطقه […]