رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار رسوبی شواز کهنه

آبشار رسوبی شواز کهنه

آبشار رسوبی شواز کهنه

استان یزد, تفت

دیرزمانی است که پای بر زمین استوار دارد . کهنسالی اش هویداست ، اما شاید نتوان گفت چند دهه است که این آبادی مامن مردمان بوده . سخن از شواز کهنه است . کمی دورتر از روستا چشمه ای می جوشد که بدان چشمه تلخ و شور می گویند . چشمه تلخ و شور در […]