رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار دودوزن و روستاي گردشگري خَرم و سیاهمزکی

«گردشگری روستایی» روزنه‌ای برای رونق روستاها

«گردشگری روستایی» روزنه‌ای برای رونق روستاها

اراک- فراموشی ظرفیت های فرهنگی و تاریخی روستاها و فقدان برنامه ریزی مناسب برای بهره گیری از این ظرفیت ها، سبب شده که گردشگری روستایی به عنوان یکی از شاخصه های رونق روستا مغفول واقع شود. خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی دهه اخیر مبحث «گردشگری روستایی» وارد ادبیات حوزه گردشگری و فرهنگ شد و برنامه […]