رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار بالی قایه

آبشار بالی قایه

آبشار بالی قایه

استان گلستان, مراوه تپه

قایه کوهی وجود دارد که کندوهای طبیعی عسل در آن بوده که نام روستا از آن گرفته شده است. این روستا در فاصله ۴ کیلومتری روستای چناران و در مجاورت روستاهای آق امام، اوچران، سوجق و کمرلی است. آبشار بالی قایه دارای ارتفاعی در حدود 10 متر می‌باشد که در 500 متری روستا قرار گرفته است، و از دل دیواره‌ای سنگی به پایین میریزد. آبشار در محل برخورد...